Disclaimer

 


De op de site getoonde informatie wordt door Bekken Reset Methode met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Bekken Reset Methode aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Bekken Reset Methode.

Bekken Reset Methode behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Bekken Reset Methode.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.